300
Zone
Curatate
46
Tone de deșeuri
colectate
250
Voluntari
activi
12
Proiecte
ecologice

Cine suntem?

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş a fost înfiinţată în vederea implementării operaţionale a proiectului de interes public comun „Managementul Integrat al deşeurilor solide în Judeţul Argeş". A fost constituită conform art. 6, din OG nr. 26/2000, funcţionează în baza H.G. 855/2008 şi are în prezent 103 membri, respectiv toate administraţiile publice locale, inclusiv Consiliul Judeţean Argeş. Fiecare membru al asociaţiei are drept de vot egal.

Ce face ADI SERVSAL ARGEŞ?

• Administrează patrimoniul delegat de administraţiile publice locale;
• Monitorizează instalaţiile, infrastructura şi contractele pentru delegare;
• Urmăreşte operaţionalizarea investiţiilor realizate prin proiect;
• Face propuneri şi oferă soluţii pentru optimizarea sistemului;
• Urmăreşte atingerea parametrilor şi indicatorilor proiectului;
• Întocmeşte rapoarte de monitorizare a serviciilor;
• Derulează campanii de informare şi conştientizare publică;
• Încheie parteneriate cu factorii interesaţi;
• Atrage surse de finanţare complementare proiectului;
• Raportează şi răspunde de stadiul implementării proiectului;