CINE SUNTEM?

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş a fost înfiinţată în vederea implementării operaţionale a proiectului de interes public comun „Managementul Integrat al deşeurilor solide în Judeţul Argeş". A fost constituită conform art. 6, din OG nr. 26/2000, funcţionează în baza H.G. 855/2008 şi are în prezent 103 membri, respectiv toate administraţiile publice locale, inclusiv Consiliul Judeţean Argeş. Fiecare membru al asociaţiei are drept de vot egal.
Adi Servsal Arges nu este un operator de salubritate, este o structura care monitorizeaza proiectul Managementul Integrat al Deseurilor Solide din judetul Arges.

CE FACE ADI SERVSAL ARGEŞ?

 • Administrează patrimoniul delegat de administraţiile publice locale;
 • Monitorizează instalaţiile, infrastructura şi contractele delegate;
 • Urmăreşte operaţionalizarea investiţiilor realizate prin proiect;
 • Face propuneri şi oferă soluţii pentru optimizarea sistemului;
 • Urmăreşte atingerea parametrilor şi indicatorilor proiectului;
 • Întocmeşte rapoarte de monitorizare a serviciilor;
 • Derulează campanii de informare şi conştientizare publică;
 • Încheie parteneriate cu factorii interesaţi;
 • Atrage surse de finanţare complementare proiectului;
 • Raportează şi răspunde de stadiul implementării proiectului;

VIZIUNE

Să devenim principalul factor care influenteaza dezvoltarea şi modernizarea serviciilor ce compun managementul integrat al deşeurilor municipale în judeţul Argeş.

MISIUNE

Implementarea unui sistem integrat operaţional de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Argeş, în conformitate cu cerinţele şi prevederile directivelor Comunităţii Europene, în vederea conservării, protejării şi îmbunătăţirii calităţii mediului.

RESPONSABILITATE.

Acţionăm în fiecare zi cu responsabilitate asumată şi respect faţă de mediul înconjurător şi faţă de cetăţenii care ne onorează cu încrederea lor.

PRINCIPII

Solidaritate, sustenabilitate, suportabilitate, poluatorul plăteşte

VALORI


CONFORMITATE.
Credem în necesitatea conformării întregii noastre activităţi în spiritul şi litera legislaţiei din Romania, si a directivelor şi regulamentelor europene.

COMUNICARE.
Dezvoltăm un sistem de comunicare prin implicarea tuturor factorilor interesaţi în campanii şi acţiuni concrete cu caracter continuu şi rezultate măsurabile.

IMPLICARE SOCIALĂ.
Contribuim la întărirea sentimentelor de coeziune şi solidaritate socială. Promovăm implicarea şi responsabilitatea civică.

OBIECTIVELE NOASTRE

 • Coordonarea implementării unui management integrat al deşeurilor eficient în judeţul Argeş
 • Asigurarea unui cadru adecvat pentru discuţii şi colaborare intre partenerii care au un loc determinant în funcţionarea sistemului(membrii ADI, operatori, OIREP)
 • Operaţionalizarea investiţiilor realizate în cadrul proiectului şi optimizarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor din judeţ
 • Monitorizarea caietelor de sarcini și a modului de implementare operațională a sistemului de management integrat al deșeurilor și gestionarea datelor privind trasabilitatea fluxurilor de deșeuri;
 • Atingerea parametrilor de deviere de la depozitare, conform OUG nr. 92/2021 prin reciclare, compostare și valorificare energetică a deșeurilor municipale.
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice şi partenerii din mediu privat
 • Implementarea proiectelor de informare continua până la conştientizare privind gestionarea corectă a deşeurilor
 • Continuarea campaniei de informare și conștientizare publică „Separă deșeurile, implică-te și tu!” și implementarea conceptului de ECOcomunitate;
 • Participarea activă a A.D.I. Servsal Argeș în proiectele naționale care vizează studii de caz și cercetare în domeniul gestionării deșeurilor.
 • Creşterea calităţii vieţii, ca urmare a dezvoltării infrastructurii de colectare, sortare, tratare,compostare şi depozitare a deşeurilor municipale.

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a rula acest site web să ne ajute să înțelegem cum îl utilizați pentru al îmbunătăți. Consultați politica noastră privind cookie-urile aici:

Lista Cookies

AlegeNumeDescriere

Ați refuzat cookie-urile. Această decizie poate fi anulată.

Ați permis plasarea cookie-urilor pe computerul dvs. Această decizie poate fi anulată.