300
Zone
Curatate
46
Tone de deșeuri
colectate
250
Voluntari
activi
12
Proiecte
ecologice

Reciclati?

Cantitatea de deseuri rezultata din activitatile umane este in crestere in majoritatea tarilor lumii, fapt care duce la probleme privind depozitarea acestora. In tarile dezvoltate, capacitatile de depozitare sunt limitate.

Reduceti

Cantitatea de deseuri rezultata din activitatile umane este in crestere in majoritatea tarilor lumii, fapt care duce la probleme privind depozitarea acestora. In tarile dezvoltate, capacitatile de depozitare sunt limitate

Refolositi

Refolosirea obiectelor pe care le avem deja este esentiala pentru a preveni producerea deseurilor. Refolosirea e mai buna decat reciclarea, deoarece nu presupune consum aditional de energie pentru procesarea obiectelor. In plus, anumite materiale nu pot fi reciclate.

Să devenim principalul factor de dezvoltare şi modernizare al serviciilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale.

Implementarea unui sistem integrat operaţional de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Argeş, în conformitate cu cerinţele şi prevederile directivelor Comunităţii Europene, în vederea conservării, protejării şi îmbunătăţirii calităţii mediului.

RESPONSABILITATE. Acţionăm în fiecare zi cu responsabilitate asumată şi respect faţă de mediul înconjurător şi faţă de cetăţenii care ne onorează cu încrederea lor.
CONFORMITATE. Credem în necesitatea conformării întregii noastre activităţi în spiritul şi litera directivelor şi regulamentelor europene, dar şi legislaţiei specifice din România ce reglementează managementul deşeurilor municipale.
COMUNICARE.Dezvoltăm un sistem de comunicare prin implicarea tuturor factorilor interesaţi în campanii şi acţiuni concrete cu caracter continuu şi rezultate măsurabile.
IMPLICARE SOCIALĂ. Contribuim la întărirea sentimentelor de coeziune şi solidaritate socială. Promovăm implicarea şi responsabilitatea civică.