Infrastructura de transfer a deșeurilor

Infrastructura de transfer a deșeurilor este reprezentată de 3 stații de transfer situate la: Câmpulung, Curtea de Argeș și Costești.

Stațiile de transfer au fost gândite ca terminale ale Depozitului Ecologic, în acest sens costul de transfer (de la stații la depozit) al deșeurilor destinate depozitării, regăsindu-se în taxa de depozitare.

Stațiile de transfer au fost construite, pentru a optimiza costul transportului deșeurilor de la punctele de unde sunt colectate, către Depozitul Ecologic.

Nu este eficient pentru vehiculele de colectare a deșeurilor (autogunoiere) să transporte deșeurile de la punctele de colectare la Depozitul Ecologic, dacă distanța până la depozit depășește 30-35 km.

De asemenea utilizând capacități mari de transfer, crește eficiența costului de întreținere al autovehiculelor, scade consumul de combustibil, se reduce traficul auto în zonă și nu în ultimul rând se reduce poluarea.


Stația de transfer Câmpulung

Stația de transfer Câmpulung(capacitate 18.000 tone/an) este amplasată în partea nordică a drumului ce leagă Câmpulung de Bughea de Jos și se află situată la o distanță de 250 m față de cele mai apropiate locuințe și la cca. 1.000 m de zona de blocuri din Câmpulung.

Localități deservite: Câmpulung, Albeștii de Muscel, Aninoasa, Berevoești, Boteni, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Cetățeni, Dâmbovicioara, Dragoslavele, Godeni, Lerești, Mioarele, Poienarii de Mușcel, Rucăr, Stoenești, Schitu Golești, Valea Mare Pravăț.

Face parte din proiectul ISPA "Managementul integrat al deșeurilor solide în județul Argeș" și cuprinde următoarele facilități principale:

 • Clădire administrativă (suprafață 113,7 mp) + cântar tip basculă (capacitate 40 t);
 • Platformă și utilaje pentru sortarea mecanică a deșeurilor menajere (tocător, ciur mobil pentru tratarea deșeurilor reziduale - separator umed-uscat și separator magnetic): capacitate 15.000 t/an, suprafață 600 mp, tot aici are loc și preselecția manuală;
 • Platformă de transfer pentru deșeurile care vor fi transportate la CMID Albota;
 • Platformă de compostare/ biostabilizare: capacitate 7.200 t/an, suprafață 3.750 mp;
 • Hală de sortare deșeuri reciclabile, spațiu materiale reciclabile: garaj [suprafață 90 mp]; spațiu sortare - [suprafață 150 mp, 2 prese de balotat, una pentru hârtie/carton (capacitate 8 t/an) și una pentru plastic/PET (capacitate 20 t/an)];
 • Stație de captare și ardere a gazului de depozit: capacitate max. 200 mc/h;
 • Rezervor stocare levigat din corpul depozitului vechi + stații de pompare: capacitate 3x10 mc;
 • Bazin colectare apă tehnologică de pe platforma unității pentru procesul de compostare: volum 158 mc;
 • Stații de pompare;
 • Punct verde utilizat pentru colectarea deșeurilor reciclabile/reutilizabile (DEEE, deșeuri metalice) și stocarea temporară a deșeurilor periculoase permise, dotat cu containere acoperite: suprafață 400 mp;
 • Stație de spălare auto prevăzută cu un canal de colectare ape rezultate: suprafață 56 mp;
 • Tocător deșeuri biodegradabile tip Hass;
 • Încărcător frontal telescopic Loadall JCB-536-60 plus;

Fiecare transport de deșeuri intrat în stația de transfer este cântărit și înregistrat atât la intrare, cât și la ieșire cu ajutorul cântarului electronic care funcționează în mod corespunzător conform verificărilor metrologice efectuate.

Deșeurile intrate în incinta stației de transfer sunt verificate vizual astfel încât să nu existe neconcordanțe față de documentele însoțitoare și să corespundă listei deșeurilor acceptate conform autorizației de mediu, iar cele cu clasificare incertă sunt stocate temporar până la stabilirea încadrării lor.

Deșeurile reziduale colectate separat din localitățile deservite, sunt descărcate în zona de stocare temporară, presortate manual (PET-uri, deșeuri voluminoase de plastic, deșeuri de hârtie și carton de mari dimensiuni, metale, etc.) și mecanic cu ajutorul utilajelor achiziționate, tocător și ciur mobil, cu scopul recuperării deșeurilor reciclabile. Deșeul rezidual rămas se încarcă în autospecialele compactoare și este transportat la CMID Albota unde intră integral pe fluxul instalației TMB.

Deșeurile reciclabile sunt sortate pe platformă și valorificate prin unități specializate.

Platforma de compostare este utilizată pentru tratarea deșeurilor biodegradabile colectate separat și biostabilizare.

Levigatul și apele tehnologice provenite din zona de facilități sunt colectate folosindu-se cele 3 puțuri de levigat și evacuate în rezervoarele de stocare temporară până în momentul transportării la stația de tratare de la CMID Albota. Nivelul levigatului din bazinul colector este monitorizat lunar pentru a se stabili gradul de umplere.

Stația de transfer Curtea de Argeș

Stația de transfer Curtea de Argeș are o capacitate proiectata de 17.463 t/an

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Curtea de Argeș (CMID), este poziționat în partea de nord a județului Argeș, la aproximativ 5 km vest de orașul Curtea de Argeș. Terenul (în suprafață de 0,85 ha) pe care se află construit CMID, se situează pe Strada Râmnicu-Vâlcea, parcelele 5N și 8N.

Localități deservite: Curtea de Argeș, Albeștii de Argeș, Arefu, Băiculești, Brăduleț, Cepari, Cicănești, Ciofrângeni, Corbeni, Corbi, Domnești, Mușătești, Nucșoara, Pietroșani, Poienarii de Argeș, Sălătrucu, Șuici, Tigveni, Valea Danului, Valea Iașului.

Amplasamentul CMID Curtea de Argeș, este împărțit în 3 zone principale:

 • Zona de transfer unde sunt aduse deșeurile reziduale din Zona 1 - Curtea de Argeș, Zona 2 - Domnești;
 • Zona de compostare unde sunt aduse, procesate și tratate deșeurile verzi din Zona 1- Curtea de Argeș, Zona 2 - Domnești;
 • Punctul verde de colectare unde sunt stocate temporar fluxurile de deșeuri, care sunt colectate separat și/sau aduse de producători sau de populație.

CMID zonal Curtea de Argeș include următoarele amenajări și dotări principale:

 • Locația cântarului. Aici sunt cântărite încărcăturile care intră și ies din amplasament;
 • Clădire administrativă tip container;
 • Zona principală de transfer (stația de transfer). Aceasta zonă este reprezentată de o hală tip șopron unde, autospecialele descarcă deșeurile reciclabile pe platformă betonată unde sunt sortate manual de către personalul ce deservește amplasamentul și o platformă betonată unde se descarcă deșeul rezidual pentru stocare temporară și recuperare materiale reciclabile prin sortare manuală;
 • 2 prese de balotat de 6 tone și 12 tone;
 • Stația de compostare, reprezentată de zona recepție deșeu verde și platforma de compostare;
 • Tocător deșeuri verzi;
 • Ciur rotativ pentru cernerea compostului;
 • Stație de captare și ardere a gazului de depozit;
 • Punct verde;
 • Microstație de epurare cu capacitatea de 6-8 PE;
 • Separatoare de hidrocarburi, un separator pentru apele pluviale și un separator pentru apele din zona de spălare roți;
 • Zona de spălare roți;
 • Bazin de stocare a rezervei de incendiu/ apei tehnologice în care vor fi colectate apele pluviale de pe amplasament și stație de pompare;
 • Bazin de retenție levigat;
 • Garaj camioane;
 • Pompe submersibile incendiu - (2+1) pompe;
 • Pompe submersibile apă tehnologică - (1+1) pompe;
 • Grup electrogen de intervenție.

Stația de transfer Costești

Stația de transfer Costești(capacitate 9.198 t/an) nu a fost utilizată pentru transferul deșeurilor reziduale colectate din zona 8 Costești, operatorul de colectare și transport considerând că transportul direct la CMID Albota este mai eficient, începând cu luna aprilie 2023 stația se utilizează pentru transferul tuturor deșeurilor colectate din zona deservită.

Amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) zonal Costești, este situat la NE de orașul Costești la aproximativ 2 km de localitate. Suprafața amplasamentului CMID Costești este de 0,5 ha.

În stația CMID Costești sunt aduse deșeurile reciclabile colectate din aria de delegare Costești, care sunt sortate și transferate la CMID Albota în vederea comercializării prin valorificatori autorizați.

Localități deservite: Costești, Bârla, Buzoești, Căldăraru, Hârsești, Izvoru, Lunca Corbului, Miroși, Mozăceni, Negrași, Popești, Râca, Recea, Rociu, Slobozia, Stolnici, Suseni, Ștefan Cel Mare, Teiu, Ungheni.

Amplasamentul CMID Costești este împărțit în 3 zone principale după cum urmează:

 • Zona de transfer;
 • Zona de compostare unde sunt procesate și tratate deșeurile verzi colectate separat;
 • Punctul verde de colectare unde sunt stocate temporar fluxurile de deșeuri colectate separat și/sau aduse de producători sau de populație.

CMID Costești include următoarele amenajări și dotări principale:

 • Locația cântarului. Aici sunt cântărite încărcăturile care intră și ies din amplasament;
 • Clădire administrativă tip container;
 • Zona principală de transfer (stația de transfer). Această zonă este reprezentată de o hală tip șopron unde, autogunoierele descarcă deșeurile direct pe platforma betonată. Deșeurile sunt apoi sortate manual de către personalul ce deservește amplasamentul.
 • Punct verde de colectare, reprezentat de o hală închisă în care sunt amplasate containere pentru colectarea deșeurilor și 2 prese de balotat deșeuri reciclabile;
 • Stația de compostare, reprezentată de zona de recepție deșeu verde și platforma de compostare;
 • Ciur rotativ 4 mc/h TH 0924;
 • Tocător deșeuri vegetale BIO 230 CARAVAGGI;
 • Stație de ardere a gazului de depozit (max. 200 mc/h);
 • Bazin de stocare a rezervei de incendiu/apă tehnologică în care sunt colectate apele pluviale de pe amplasament și stație de pompare;
 • Rezervor pentru stocare levigat (50 mc) - închis cu capac etanș, golirea se face cu vidanja, iar levigatul este transportat la CMID Albota în vederea tratării;
 • Post de transformare;
 • Generator electric;
 • Microstație de epurare;
 • Separatoare de hidrocarburi, 1 pentru apele pluviale și 1 pentru apele din zona de spălare roți;
 • Unitatea de spălare a roților camioanelor;
 • Garaj pentru camioane;
 • Grup electrogen de intervenție;
 • Stații de pompare.

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a rula acest site web să ne ajute să înțelegem cum îl utilizați pentru al îmbunătăți. Consultați politica noastră privind cookie-urile aici:

Lista Cookies

AlegeNumeDescriere

Ați refuzat cookie-urile. Această decizie poate fi anulată.

Ați permis plasarea cookie-urilor pe computerul dvs. Această decizie poate fi anulată.