Strategia aplicării principiului ECO în comunitatea Judeţului Argeş


Rezumatul proiectului: Comunitatea reprezintă un grup de oameni care împart interese, credințe sau norme de viață comune.

Gestionarea deşeurilor, este o provocare majoră pentru România care se confrunta cu mari probleme în prezent şi risc de infrigement, se datorează deficientelor înregistrate la nivel local. Cele mai mari probleme sunt în prezent în mediul urban mic şi rural, unde comunicarea cu populaţia a fost deficitara mai ales pentru că aici cantităţile generate sunt mai reduse în timp ce costurile sunt de câteva ori mai mari. Proiectul propus abordează implicarea activă a populaţiei, unul din cei mai importanţi actori pe lanţul deşeurilor în cinci comune din judeţul Argeş. Creşterea implicării şi participării populaţiei la sistemul de gestionare a deşeurilor municipale pentru asigurarea eficienţei sistemului şi a premiselor atingerii tintelor de reciclare se va face prin intermediul unei generaţii tinere de voluntari, ţinând cont de nevoia de a interacţiona direct cu populaţia. ECO-COMUNITATEA îşi propune să deruleze campanii de informare până la conştientizare, promovând comportamente responsabile în rândul generaţiei tinere, dar şi altor categorii de populaţie şi nu doar mesaje prietenoase cu mediul. Mai mult pentru a atinge toate grupele de vârstă se va dezvolta un proiect educaţional pentru elevii din clasele preşcolare şi primare, cât şi cooptarea profesorilor pentru a devenii mesagerii protecţiei mediului în rândul copiilor.

Pentru a fi eficientă o campanie de informare în domeniul serviciilor , planificarea trebuie să fie multianuala , acţiunile trebuie să aibă continuitate şi periodic este necesar să măsurăm rezultatele . Fiind vorba de o campanie de informare şi conştientizare în domeniul gestionarii deşeurilor, acţiunile trebuie să fie practice iar materialele utilizate în campanie să ajungă direct la utilizator.

Locul de desfăşurare

ECO-COMUNITATEA se va desfăşura pe teritoriul Judeţului Argeş. Proiectul se desfăşoară şi/sau implica preponderent beneficiari din*): mediul urban şi rural

Descrierea proiectului

Problema abordată: Judeţul Argeş este situat într-o zonă de excepție a României, acolo unde se îmbină armonios muntele cu dealul, pădurea cu câmpia, şi duce cu sine, alături de o frumuseţe naturală şi o încărcătură istorică şi culturală de excepţie. De-a lungul timpului ADI SERVSAL ARGEŞ a derulat peste 50 de proiecte de protecţie a mediului atât în Judeţul Argeş cât şi la nivel naţional, în care au fost implicaţi aproximativ 10.000 de voluntari şi am devenit un reper local în promovarea unui comportament ecologic pentru tineri.În judeţul Argeş, cu toate că a fost implementat un proiect de management integrat al deşeurilor municipale şi are toate mijloacele privind infrastructura prin care ar putea să atingă ţintele de deviere de la depozitare prin sortare, tratare, valorificare, încă se confrunta cu gradul scăzut de implicare a cetăţenilor în gestionarea corectă a deşeurilor în gospodărie în zonele urbane şi rurale şi implicit cu atingerea tintelor de reciclare pe categorii de material. În ceea ce priveşte educarea pentru mediu, aceasta lipseşte din pregătirea formală din şcoli, motiv pentru care este necesar să apelăm la metode informale pentru a educa copiii să respecte şi protejeze natura. În plus, aceştia pot să transmită în familie cele învăţate şi să determine schimbări de comportament.

În urma unei analize pe baza pe informaţiilor colectate de către echipa ADI SERVSAL, am constatat că materialul cu cea mai mică rată de colectare separată de la cetăţenii din zona rurală a Judeţului Argeş o reprezintă deşeul din sticlă. Acest material, dacă este aruncat în amestec, compromite toate celelalte tipuri de material, acestea nemaiputând fi reciclate.

Ne propunem să sporim receptivitatea cetăţenilor la mesaj, iar ca rezultat să creeze beneficii în operare, respectiv creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor reciclabile cu cel puţin 10 % prin organizarea unor campanii speciale de colectare.

Astfel, vrem să promovăm un comportament responsabil în rândul cetăţenilor judeţului Argeş prin informarea acestora privind gestionarea corectă a deşeurilor municipale pe toate tipurile de material, să creştem indicele de colectare separată şi să reducem cantităţile de deşeuri aruncate în natură.


Obiectivul nr.1 al proiectului

Creşterea implicării şi participării cetăţenilor la sistemul de gestionare a deşeurilor municipale pentru asigurarea eficienţei sistemului şi a premiselor atingerii tintelor de reciclare, în judeţul Argeş, prin informare şi conştientizare.

Obiectivul nr.2 al proiectului

Educaţia inversă de la copil la părinte privind importanţa gestionarii corecte a deşeurilor de ambalaje. Jocul satisface în cel mai înalt grad trebuinţele copilului: de acţiune, de mişcare, de exprimare. În joc totul este permis, totul devine posibil. Jocul este un mijloc de exersare a gândirii şi a unor deprinderi, de cunoaştere şi autocunoaştere, mijloc de învăţare, cale de relaxare şi distracţie, este un mijloc de socializare dar şi un mod de exersare şi exprimare a originalităţii şi creativităţii.

Obiectivul nr.3 al proiectului

Ne dorim să creştem rata de colectare separată a deşeurilor reciclabile în Judetul Arges prin implicarea agentilor economici in activitati de constientizare a clientilor si abordarea unui comportament eco ,indifferent de domeniul in care activeaza.


Beneficiarii proiectului:

Locuitorii din judeţul Argeş care vor fi informaţi şi conştientizaţi cu privire la colectarea separată a deşeurilor.

Elevii din ciclul preşcolar şi primar care vor fi educaţi pe tema gestionarii deşeurilor precum şi profesorii care vor deveni coordonatori locali pe probleme de mediu, care vor fi ulterior cooptaţi şi în alte acţiuni ale organizaţiei.

Autorităţile locale din cele cinci comune vor beneficia de un plan local de gestionare a deşeurilor, un plan de comunicare şi o campanie de informare către populaţie care le va ajuta să-şi îndeplinească ţintele de reciclare.

Agentii economici din judetul Arges, vor fi poli de informare pentru clientele lor si astfel vor reusi sa pastreze un cost suportabil al serviciului de salubrizare

Pe cine implicăm şi de ce?

  • A.D.I.-ul : Ştie sistemul,are echipă ,asigură comunicarea între parteneri
  • U.A.T.-ul/A.P.L.-ul: Are impact în comunitate/ asigură accesul în comunitate
  • Operatorul: Asigura colectarea, frecvenţă şi poate fi un conductor al mesajului
  • O.I.R.E.P-urile /Producătorii : Asigura parte din resursa materială , au acelaşi scop cu ADI-ul(ţinte)
  • Voluntari/ONG-uri de mediu : Suport, vizibilitate, abilitate-public activ - reprezintă categoria compusă din persoanele care „trec la acțiune”,luând atitudine față de problema în cauză. Este publicul care va fi receptiv la mesajele emise de către organizație, va răspunde pozitiv prin atitudinea pe care o va adopta vis a-vis de problema în cauza și se va implica în mod activ în rezolvarea acesteia.
  • Mass Media locală şi naţională: asigura diseminarea mesajului
  • Alte entităţi : Agenţia de Mediu ,Garda de Mediu , Jandarmerie, Poliţie, Instituţii de învăţământ
  • Cetăţeni: propaga puterea exemplului
  • Agenti economici: obtin vizibilitate si pastreaza un cost suportabil al serviciului ,pot devenii un pol de comunicare si disciplina

Scoala Nr. 2 Pitesti

Scoala Nr. 5 Pitesti

Scoala Nr. 14 Pitesti

Scoala Nr. 15 Pitesti

Scoala Nr. 1 Poiana Lacului

Scoala Livezeni Stalpenii

Scoala Radesti Stalpenii

Scoala Paduroiu

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a rula acest site web să ne ajute să înțelegem cum îl utilizați pentru al îmbunătăți. Consultați politica noastră privind cookie-urile aici:

Lista Cookies

AlegeNumeDescriere

Ați refuzat cookie-urile. Această decizie poate fi anulată.

Ați permis plasarea cookie-urilor pe computerul dvs. Această decizie poate fi anulată.