Proiecte comunicare:

1. Argesul curat

"Argeşul Curat" este un proiect multi anual, care a presupus organizarea și derularea, alături de partenerii-organizatori și partenerii instituționali, cu sprijinul primăriilor și prin intermediul voluntarilor, a unor ample acțiuni de ecologizare pe raza întregului județ.

Obiectiv: Conştientizarea efectelor schimbărilor globale climatice datorate abandonării necontrolate a deșeurilor de ambalaje în natură şi sensibilizarea populaţiei şi a autorităţilor prin activităţi ce tratează probleme de mediu, desfăşurate pe plan local.

Rol: tragerea unui semnal de alarmă către publicul larg privind aruncarea/abandonarea deşeurilor în natură, pe drumurile publice, în ape, mesajul transmis fiind: "Noi nu putem niciodată strânge, cât aruncați voi!".

Logistica asigurată voluntarilor, de către ADI Servsal Argeș a constat în: gel dezinfectant, măști, mănuși de protecție, saci pentru reciclabil, diplome pentru ecovoluntari și, după caz, contravaloare combustibil și diurnă voluntari.

Voluntari cooptați și instruiți anual: peste 100.

Număr actvități anuale: cca 30.

2. Eco voluntar

ECOVOLUNTAR este o acţiune anuală, care constă în cooptarea si instruirea voluntarilor pentru implicarea acestora in campaniile de profil privind gestionarea corecta a deseurilor si protejarea mediului inconjurator.

Obiectiv: Constientizarea si implicarea tinerilor în activități menite să abordeze provocările societății în probleme de mediu, prin voluntariat sau prin crearea propriilor lor proiecte, care au ca scop gestionarea corectă a deșeurilor de ambalaj.

Rol: educarea în spiritul protejării mediului, a generației de mâine si a crea noi poluri de informare.

3. Educatie prin joaca

Implementarea proiectului "EDUCAŢIE PRIN JOACĂ" de către reprezentanţii A.D.I. Servsal Argeş, în colaborare cu cei ai grădiniţelor din judeţ, s-a materializat prin desfăşurarea unor acţiuni de educare şi informare a cadrelor didactice şi a preşcolarilor, cu privire la gestionarea corectă a deşeurilor prin separarea la sursă a deșeurilor, cu precădere a deşeurilor de ambalaje şi protecţia mediului înconjurător. ADI SERVSAL ARGEŞ a realizat un material didactic pentru copii de grădiniţă (cărţi de colorat ) tematica fiind colectarea separată a deşeurilor de ambalaje.

Obiectiv: Educatia inversa de la copil la parinte privind importanta gestionarii corecte a deseurilor de ambalaje.

Rol: crearea timpurie a unor deprinderi corecte în ceea ce privește separarea la sursă a deșeurilor.

Logistica pusă la dispoziție de către ADI SERVSAL ARGEŞ: un material didactic pentru copiii de grădiniţă (cărţi de colorat), tematica fiind colectarea separată a deşeurilor de ambalaje, cutii carton reciclare.

4. Curatam crestele montane

"CURĂŢĂM CRESTELE MONTANE" Campania a constat în ecologizarea, de către voluntarii puși la dispoziție de A.T.E.T. Zimbrul Carpatin, atât la începutul cât și la sfârșitul sezonului turistic, a crestelor montane și a traseelor adiacente, prin:
- acțiuni de colectare a deșeurilor aruncate necorespunzător pe poteci, de către turiști;
- acțiuni de avertizare, cu ajutorul panourilor informative, asupra importanței păstrării unui mediu curat.

Obiectiv: Ecologizarea crestelor montane, montarea panourilor cu mesaj educativ privind importanța gestionării corecte a deșeurilor de ambalaje.

Rol: conștientizarea turiștilor asupra importanței adoptării unui comportament responsabil față de mediul înconjurător.

Logistica pusă la dispoziția voluntarilor de către ADI Servsal Argeș: mănuși, saci, panouri informative.

5. Cetateni informati utilizatori educati

"CETĂŢENI INFORMAŢI - UTILIZATORI EDUCAŢI" Acţiunea a constat în amplasarea, la scările blocurilor și la platfomele de depozitare a deșeurilor municipale de pe raza Orașelor Costești, Topoloveni, Ștefănești și Mioveni, a unor afișe referitoare la separarea la sursa a deșeurilor din hârtie/carton, respectiv plastic/metal, în vederea promovării și încurajării gestionarii corecte a deșeurilor, de către voluntarii puși la dispoziție de Asociaţia de tineret pentru ecologie A.T.E.T., Asociaţia pentru turism şi ecologie Zimbrul Carpatin

Obiectiv: Informarea cu privire la modalitatea corectă de pre-colectare separată a deșeurilor reciclabile și creșterea gradului de colectare separată.

Rol crearea unor deprinderi corecte în ceea ce privește separarea la sursă a deșeurilor.

Logistica: pusă la dispoziția voluntarilor de către ADI Servsal Argeș: afișe A3, etichete, flyere, după caz, asigurarea contravalorii combustibilului și diurna voluntarilor.

6. Sacul pentru reciclabil

"SACUL PENTRU RECICLABIL", care a constat în informarea, din poartă în poartă, a cetățenilor județului, despre importanța și modalitatea de separare la sursă a deșeurilor, prin distribuirea gratuită de flyere și saci pentru reciclabil de către echipe de voluntari.

Obiectiv: Stimularea precolectarii separate corecte a deșeurilor de ambalaje și creșterea gradului de colectare separată la sursă a deșeurilor reciclabile.

Rol: informarea cetățenilor din localitățile în care s-au constatat deficiențe în separarea la sursă a deșeurilor.

Logistică pusă la dispoziție de către ADI Servsal Argeș: saci pentru reciclabil, mănuși, flyere, etichete banner unități individuale de compost, banner, după caz, asigurarea contravalorii combustibilului și diurna voluntarilor.

Număr localități vizate: 102

Număr voluntari: peste 300

7. Porti deschise

8. Like festival

"LIKE FESTIVAL" - ADI SERVSAL ARGEŞ a fost prezent la cel mai mare festival al copiilor în cadrul Sălii Sporturilor din Piteşti .Echipa noastră a distribuit pliante informative şi scrisori către părinţi participanţilor la festival ,a pus în scena în colaborare cu voluntarii de mediu o scenetă pe tema colectării selective şi a oferit premii în cadrul unei tombole constând în tricouri ecovoluntar şi baloane inscripţionate.

9. Eco patrula

"ECO PATRULA" a presupus desfășurarea unor acțiuni de monitorizare, prin intermediul ecovoluntarilor pe biciclete, a gestionării deșeurilor la platformele publice, gospodării individuale, spaţii de agrement precum şi a zonelor afectate de abandonarea deşeurilor în păduri, cursuri de ape, pe marginea drumurilor. Imaginile cu deşeurile abandonate au fost transmise către UAT-ul pe raza căruia se află.

Obiectiv: Observarea comportamentului cetățenilor cu privire la separarea deșeurilor reciclabile și depunerea acestora la platforma de deșeuri, precum și informarea acestora cu privire la modalitatea corectă de precolectare separată a deșeurilor reciclabile, dotarea participanților la sondaj cu saci de precolectare.

Rol: prevenirea abandonării deșeurilor pe spațiul public.

Logistică pusă la dispoziție de către ADI Servsal Argeș: saci pentru reciclabil, mănuși, flyere

10. Orasul verde

Este o manifestare care a devenit tradiţie, constând în sesiuni de informare şi o serie de demonstrații a comportamentelor Eco. Piteşti şi Mioveni au găzduit deja Oraşul Verde în 2013 şi 2014, în 2015 fiind rândul orașului Topoloveni şi a locuitorilor săi pentru a-și arăta preocuparea faţă de mediu

11. Monitorizare platforme de colectare

Proiectul "Monitorizare platforme de deseuri" a avut ca scop observarea comportamentului cetatenilor cu privire la selectarea deseurilor reciclabile si depunerea acestora la platforma de deseuri, precum si informarea acestora cu privire la modalitatea corecta de separare a deseurilor reciclabile.

Pentru fiecare dintre platformele monitorizate am realizat o baza de date in format Excel ce contine toate datele despre deponentii deseurilor, "culegatori" si sugestii de la cetateni, precum si o baza de date generala in care sunt centralizate toate intrarile

12. Monitorizare zone de picnic

Proiectul "Monitorizare zone de picnic" a avut ca scop observarea comportamentului cetatenilor cu privire la selectarea deseurilor reciclabile si folosirea sacilor pentru colectarea acestora pana la depunerea lor in cea mai apropiata platforma special amenajata precum si informarea acestora cu privire la modalitatea corecta de gestionare a deseurilor in zonele de picnic.

Pentru fiecare dintre zonele montane si de campie am realizat o baza de date in format Excel ce contine toate datele despre turistii intervievati si sugestii, precum si o baza de date generala in care sunt centralizate toate intrarile

13. Ecoatitudine in arges

EcoAtitudine, alături de cele mai importante instituţii ale statului care activează în domeniul protecţiei mediului, îşi propune schimbarea unor mentalităţi care să determine atitudini eco. Punem accent pe colectarea selectivă a deșeurilor astfel încât generațiile tinere să conștientizeze că reciclarea este singura modalitate prin care reușim să salvăm mediul înconjurător. Spunem STOP depozitării deșeurilor și nu ne limităm doar la aclamarea acestei sintagme, ci acționăm în consecință. Construim temelia care se va ramifica prin generații de tineri ce vor acționa în spiritul celor 3R: reducere, reutilizare, reciclare, iar, ȋn acest scop, vom angrena cât mai multe instituţii publice şi private

Obiective: Implicarea elevilor şi profesorilor în activităţi de voluntariat; Implicarea operatorilor de salubritate in activitatile de informare si constientizare publica privind importanta selectarii deseurilor si a celorlalti factori interesati; Prevenţia, care reprezintă chintesenţa menţinerii unui climat sănătos pentru noi şi generaţiile viitoare; Dezvoltarea unor atitudini, comportamente responsabile prin informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediul înconjurător; Dezvoltarea unei noi atitudini faţă de mediul înconjurător prin conştientizarea legăturii dintre sănătatea individuală şi mediu. Într-un cuvânt: o EcoAtitudine!

14. Afisaj scari de bloc

AFISAJ SCARI DE BLOC - Acţiunea a constat în amplasarea, la scările blocurilor și la platfomele de depozitare a deșeurilor municipale de pe raza Orașelor Costești, Topoloveni, Ștefănești și Mioveni, , a unor afișe referitoare la separarea la sursa a deșeurilor din hârtie/carton, respectiv plastic/metal, în vederea promovării și încurajării gestionarii corecte a deșeurilor, de către voluntarii puși la dispoziție de Asociaţia de tineret pentru ecologie A.T.E.T., Asociaţia pentru turism şi ecologie Zimbrul Carpatin

Obiectiv: Informarea cu privire la modalitatea corectă de pre-colectare separată a deșeurilor reciclabile și creșterea gradului de colectare separată.

Rol: crearea unor deprinderi corecte în ceea ce privește separarea la sursă a deșeurilor.

Logistica: pusă la dispoziția voluntarilor de către ADI Servsal Argeș: afișe A3, etichete, flyere, după caz, asigurarea contravalorii combustibilului și diurna voluntarilor.


Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a rula acest site web să ne ajute să înțelegem cum îl utilizați pentru al îmbunătăți. Consultați politica noastră privind cookie-urile aici:

Lista Cookies

AlegeNumeDescriere

Ați refuzat cookie-urile. Această decizie poate fi anulată.

Ați permis plasarea cookie-urilor pe computerul dvs. Această decizie poate fi anulată.